นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต

 

                                                                                                      นพ.นิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต

 

คุณคือใคร?

ผมคือมนุษย์ที่แสนจะธรรมดาๆคนหนึ่งที่ทำงานประเภทรับใช้ (SERVICE) ผู้คนในจังหวัดปัตตานีด้านสุขภาพ (รักษาคนไข้+เป็นผู้อำนวยการรพ.)มานาน23ปี (เคยอยู่รพ.ปะนาเระ 3 ปี แล้วมาอยู่รพ.มายอจนถึงปัจจุบัน.)

เส้นทางการทำงานจนเติบโตเป็นอย่างไร?

ผมเป็นลูกชายคนกลางในครอบครัวคนจีน เกิดและเติบโตที่จังหวัดนนทบุรี หลังจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปี 2530 (รุ่น105) ก็เข้าเรียนแพทย์ในคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบปี 2537 ก็ดิ่งตรงลงมาที่ 3 จังหวัดชายแดน ตามคำชวนของพี่คนหนึ่ง (นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล) เลย (เนื่องจากก่อนหน้านั้น 2 – 3ปี มีแพทย์ใช้ทุนจับสลากแล้วสละสิทธิ์ลาออกจนเริ่มขาดแคลน) ก้าวแรกที่เข้ามาก็เริ่มสัมผัสได้กับมิตรภาพมากมายของคนที่นี่ แม้บางครั้งจะอยู่ท่ามกลางวิกฤต (ที่เกิดจากกิเลสของปุถุชน) อยู่บ้างก็ตาม อยู่ไปๆปีแรกๆก็ตั้งใจว่าจะอยู่สัก2-3ปี (รับปากแม่ไว้) แต่ก็เหมือนชะตาชีวิตให้มีเหตุดึงให้เราอยู่ต่อมาถึงทุกวันนี้

งานแห่งชีวิตคืออะไร ?

ช่วงหนึ่งของชีวิต ผมมองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างเป็นธรรมชาติ (โรงพยาบาลมายอ) ผมเป็นคนสวนคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาดูแลรดน้ำพรวนดินจนต้นไม้ต้นนี้เริ่มออกดอก ออกผล(จากการทำสวนแบบถูกบ้างผิดบ้างตามประสา) ก็ฝันอยากเห็นต้นไม้ต้นนี้เติบใหญ่ต่อไปไม่หยุด แม้ว่าผมไม่อยู่ที่นี่แล้ว ส่วนความฝันตลอดชีวิตของผมตั้งแต่เรียนแพทย์อยู่ในกรุงเทพฯ(คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช)ก็คือ การอยู่โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่บ้านนอก(หรือที่ห่างไกล)ช่วยคนชนบทไปเรื่อย ถ้าต้องย้ายหรือเปลี่ยนแปลงก็จะเลือกเหมือนเดิม แต่ถ้าที่ไหนมีปัญหา ที่ขบคิด,แก้ไม่ตก มีปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานจนน่ารำคาญ(เช่นความขัดแย้งฯลฯ) แม้อยู่ห่างไกล(บนดอย บนเกาะฯลฯ) ถ้าต้องการตัวผมก็ยินดีรับใช้อีก(เสมอ)

ท่านทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับบุคคลอื่นอย่างไร ?

การทำตามพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาบนพื้นฐานการเคารพทุกคน ทุกชีวิต ผมเชื่อว่าคนเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้(แม้ว่าเป็นศัตรูกันก็ตาม)ถ้าเข้าใจหลักสัจธรรมของชีวิตที่แท้จริง(ไม่ใช่ที่คิดเอาเอง)  ผมทำรพ.เป็นผู้อำนวยการที่Directed ด้วยการมองเห็นคุณค่าAppreciated และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการนั่งลงคุยกันDialogueมาตลอด (ไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านี้อีกแล้ว) รักษาคนไข้ก็ด้วยวิธีเดียวกัน และใช้การมองอย่างองค์รวมHolisticในการหาทางออกจากปัญหา, ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นโดยที่ไม่ใช่หน้าที่, ไม่ตัดสิน ไม่ตีความ ไม่ตำหนิ (เพราะไม่ใช่ผู้พิพากษา) และพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและมีอยู่

คนสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทุกวันนี้คือใคร?

พระพรหมคุณากรณ์(ป.อ. ปยุตโต), ท่านพุทธทาส, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลฯลฯ และครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน ที่สอนผมในสิ่งเดียวกัน ทำให้ผมเข้าใจชีวิตที่แท้จริง (ขออภัยที่เอ่ยหลายท่านเพราะสอนในสิ่งเดียวกันจริงๆ)

ประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจร่วมด้วย

  1. กระบวนการสันติภาพ และสันติวิธี
  2. การพัฒนาคนและองค์กรด้วยจิตปัญญา
  3. ยุติธรรมชุมชน
  4. ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข(กว้างเหมือนทะเล)
  5. NIVANA (นิพพาน)