สิ่งที่ได้จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

ผมเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ยุ่งเกี่ยวกับการศึกษา การได้มีโอกาสไปเยี่ยมและพูดคุยกับอาจารย์วิเชียร ทำให้ได้เรียนรู้ว่า ปัญหาของระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับประถมไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มี 3 เรื่องหลักๆคือ 1.การเรียนการสอน 2.การวัดผล ทั้งนักเรียน ครู และโรงเรียน และ 3.คือการพัฒนาครู ปัญหาทั้งสามเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ ผมคิดว่าการพัฒนาครูน่าจะเป็นเรื่องที่จะส่งผลไปที่การเรียนการสอนและการวัดผลได้โดยตรง อาจารย์วิเชียรใช้คำว่า “การบ่มเพาะครู” โดยท่านได้ให้คำตอบว่า จะเป็นกระบวนการที่ปล่อยให้ครูได้คิด ได้ทำ และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยยึดแนวทางที่จะเป็นโรงเรียนตัวอย่างเพื่อปฏิรูปการศึกษา ครูใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนโค้ชที่จะให้คำแนะนำให้ครูในโรงเรียนทันทีที่ครูต้องการ พร้อมกับเข้าไปช้อนเมื่อถึงคราวที่ครูจิตตก ผมย้อนกลับมามองอุดมศึกษาของไทยว่า กระบวนการที่จะพัฒนาครู ให้เป็น “ครู” ที่แท้จริงมีมากน้อยแค่ไหน และใครที่จะเป็นโค้ชที่จะคอยดูแลครูในสถาบันอุดมศึกษา ถ้าเราพัฒนาครูไม่ว่าจะเป็นระดับใดไม่ได้ เราจะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของไทยไปได้อย่างไร