สื่อสารสันติภาพ : จากเรื่องเล่าสู่นิทรรศการภาพถ่าย

สื่อสารสันติภาพ : จากเรื่องเล่าสู่นิทรรศการภาพถ่าย

เรื่องเล่าจากปลายปากกาของคนในจังหวัดชายแดนใต้ 20 ชีวิต ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่ ไทยพุทธและไทยมุสลิม
ที่ล้วนแต่เป็นเหยื่อและผู้ถูกกระทำ จากการใช้ความรุนแรงของทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยและฝ่ายผู้เห็นต่าง และจากการใช้อำนาจรัฐปราบปรามแบบเหวี่ยงแหในนามของความมั่นคง

พวกเขาและเธออยู่กึ่งกลางระหว่างเขาควายแห่งความขัดแย้ง มิตรภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมลายหายไป ความหวาดระแวงกันและกันเข้ามาแทนที่ ภาพลวงแห่งความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนา ถูกใช้เป็นเครื่องมือไม่ว่าโดยฝ่ายรัฐไทยหรือฝ่ายผู้เห็นต่างและถูกส่งต่อสู่สังคมภายนอกให้เข้าใจไปตามนั้น ทั้งที่จริง มันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทางศาสนาหรือเชื้อชาติ แต่มันคือความพยายามแบ่งแยกดินแดน โดยใช้ความแตกต่างทางศาสนาและเชื้อชาติเป็นเชื้อไฟราดด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งความไม่เข้าใจในความต่าง การตีตรา และการใช้อำนาจของรัฐ

จากเรื่องเล่าในหนังสือ “หลังรอยยิ้ม” มาสู่การเดินสายเปิดนิทรรศการภาพถ่ายของเจ้าของเรื่องเล่าทั้ง 20 เรื่อง คืออีกความพยายามหนึ่ง ที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสังคมภายนอก เพื่อนำไปสู่สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

นิทรรศการภาพถ่าย “หลังรอยยิ้ม” เพื่อเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ของผู้คนในพื้นที่ความขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้ ถ้าเข้าใจความเจ็บปวดและสูญเสีย ก็จะเข้าใจว่าเราขัดแย้งกันเรื่องใดกันอยู่ จัดขึ้นที่ Makhampom Art Space อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

#หยุดทำร้ายพลเรือน
#สร้างพื้นที่ปลอดภัย
#หลังรอยยิ้ม