“สุดยอด Core Module และสุดยอดครูที่ทุ่มเท”

“มอบแด่ครู ผู้ให้ มาตลอด มอบแด่ครู ผู้คลอด Core Module
ด้วยซาบซึ้ง ประทับใจ ในท่านครู ครูผู้รู้ ครูผู้เร่ง เมล็ดพันธ์
หว่านความคิด ให้ศิษย์ ได้เริ่มต้น ศิษย์ทุกคน ต้องเตรียมก่อน เดินทางฝัน
Assignment รับเต็มเต็ม ถ้วนหน้ากัน บ้างอ่านวัน เดินทาง บ้างเตรียมดี
เริ่มเส้นทาง 15 ชั่วโมง ล่องลงใต้ ด้วยหัวใจ สั่นระทึก ไม่นึกหนี
เสียงระเบิด ตูมตาม ปัตตานี ไปทั้งที ต้องให้ถึง จึงรู้กัน
ได้เรียนรู้ แนวคิด ชีวิตเขา หลายเรื่องเล่า เทียบเรื่องเรา ช่างสร้างสรรค์
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ร้อยเรียงกัน เข้าใจฉัน เข้าใจเธอ เจอรู้จริง
เยี่ยมปอเนาะ แหล่งบ่มเพาะ ให้ความรู้ Deep South Watch ได้ดู จึงรู้แจ้ง
มายาคติ ยากเข้าใจ ฟังชี้แจง ความรุนแรง จะสงบ ด้วยเข้าใจ
จากปัตตานี เดินหน้า หาดสงขลา แดนคนกล้า พี่หนู ผู้ยิ่งใหญ่
ท่านพีระ สละกาย สู้ด้วยใจ จารึกไว้ คนดี วีรชน
มาสวนกง ยังคง ย้้าความคิด ธรรมชาติ สร้างชีวิต ทุกแห่งหน
พี่แทนสู้ ด้วยข้อมูล เพื่อทุกคน “ผู้ผลิตอาหาร” คือเหตุผล คนทะเล
คีรีวง ดินแดน แห่งความสุข เปลี่ยนความทุกข์ เป็นพลัง ที่หักเห
ผ้ามัดย้อม บาติกหรู สบู่ทุ่มเท พบเสน่ห์ ความคิด ทางปัญญา
ท่าศาลา ศาลาแห่ง อนาคต ฟังแล้วจด “สร้างรั้วล้อม” ต้องศึกษา
เป็นดินแดน ที่ต่อสู้ ด้วยปัญญา คนกินปลา ท้าเชฟร่อน จนถอนใจ
ประมูลเสื้อ สุดยอด บรรยากาศ เหมือนฟันฟาด แต่สรรสร้างพลัง แห่งการให้
เอาความรู้ เอาศิลปะ มาแลกใจ ชีวิตปลา ชีวิตให้ ชีวิตคน
พบจินตนา แก้วขาว หญิงสาวกล้า ผู้อาจท้า ต้านโรงไฟฟ้า โดยไม่สน
ทั้งติดคุก จนติดอยู่ ในใจคน ทรัพยากร ชุมชน ต้องป้องกัน
คนพลัดถิ่น คนไร้ค่า ว่าจริงหรือ ไม่มีชื่อ ไม่มีบัตร ต้องโศกศัลย์
เป็นคนไทย เคยเป็นไทย หรือใครกัน สู้เพื่อฉัน ได้สิทธิ์ฉัน ที่ควรมี
และปิดท้าย การเรียนรู้ ที่บ่อนอก คุณกระรอก ยังอยู่ สู้ไม่หนี
แม้วันนี้ คุณเจริญ จากไปดี แต่ยังมี พลังป้อง ทรัพยากร
จากการหว่าน เมล็ดพันธ์ แห่งความคิด เติมด้วยปุ๋ย แห่งชีวิต ลิขิตสอน
พร้อมขุดพรวน กันและกัน ไม่สั่นคลอน หวังเมล็ดพันธ์ ไม้อ่อน เติบโตดี
ทั้งหมดนี้ สรรสร้าง โดยผู้หนึ่ง ผู้ที่ซึ่ง ทุ่มเท อย่างเต็มที่
ร่วมเดินทาง ร่วมสร้างทาง สร้างสิ่งดี เป็นทั้งพี่ เพื่อน พ่อ เราทุกคน
คือครูใหญ่ ผู้ให้ ซึ่งแนวคิด คือครูใหญ่ ที่อุทิศ เพื่อสร้างผล
คือครูใหญ่ ผู้เรียนรู้ เราทุกคน คือครูใหญ่ ผู้อดทน สร้างคนดี
ขอครูใหญ่ มีพลัง ที่สรรสร้าง ขอครูใหญ่มีเส้นทางเปี่ยมศักดิ์ศรี
ขอครูใหญ่ เป็นต้นแบบ แห่งคนดี จากลูกศิษย์ ผู้รักดี ทุกทุกคน”

                                                          ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้เขียน