หนังสือ “บนเส้นทางสู่ฉือจี้”

 

การเดินทางของชีวิตกับเวลาน้อยนิดที่เหลืออยู่ เป็นคำกล่าวที่สั้น ๆ แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ผู้กล่าวกำลังจะบอกกับพวกเราว่า เวลาของชีวิตเข้าใกล้มากขึ้นทุกที และเหลืออีกไม่มากแล้ว จุดหมายปลายทางอยู่ที่ใดจะเป็นอย่างไร ไม่มีใครบอกได้ แต่ในระหว่างทางที่เดินผ่านนั้น สามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ มีคุณค่าได้อย่างมากมายที่เอื้อประโยชน์ต่อสรรพสิ่ง และผู้คนที่เดินตามทางเรามา ระยะทางจะใกล้หรือไกลนั้นคงไม่สำคัญ แต่สำคัญอยู่ที่ ทุกย่างก้าวจังหวะของชีวิต การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การเดินทางเป็นทั้งตั้งคำถามและหาคำตอบ ถ้าตั้งคำถามได้ตรง ก็สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง

ในชีวิตเรามีตัวอย่างของการเดินทางมากมาย เพียงแต่เราจะเลือกเดินทางใด หรือจะค้นหาเส้นทางเดินใหม่ สามารถทำได้เช่นกัน ทางเดินแต่ละเส้นคงมีเป้าหมายที่ต่างกัน ผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน จะเดินบนเส้นทางเดียวกัน แต่ก็อาจไม่ถึงปลายทางเหมือนกันทุกคน ในอุดมการณ์ของผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่นี้ มีจิตที่เป็นกุศล ที่จะทำคุณประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ได้เดินทางร่วมกันเพื่อไปค้นหาเป้าหมายของชีวิต ในเส้นทางเดินของพระโพธิสัตว์ และเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน การเดินทางในครั้งนี้เหล่าบรรดาผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่และคณะ ได้พบกับคุณค่าของชีวิตมากมาย และพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ สู่สังคมต่อไป

 

download อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่