หนังสือ “พัฒนาผู้นำขับเคลื่อนสุขภาวะ”

 

มิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์
ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความเข้าใจกัน ความผูกพันกันภายในเครือข่าย จะทำให้เรามีอนาคตที่ชัดเจนและแจ่มชัดที่จะก้าวต่อไป เป็นไปตามคุณค่าที่พวกเรายึดถือเป็นหัวใจของเครือข่าย คือ “มิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์” เราหวังว่ามิตรภาพนี้จะถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง หล่อเลี้ยงให้ผู้ที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ เกิดการเติบโตของแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ โดยเฉพาะความกล้าที่จะทำในสิ่งที่เชื่อ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากเพียงใด และไม่ว่าปลายทางนั้นจะพบกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็ตาม

download อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่