หนังสือ “วิสาหกิจชุมชน”

 

ในสังคมปัจจุบันที่ความเหลื่อมล้ำกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลก และส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ อย่างมหาศาล เกินความสามารถที่องค์กรของรัฐและองค์กรการกุศลจะเยียวยาได้ความจนตรอกได้ผลักดันให้สิ่งใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคมผุดบังเกิดขึ้น ที่เรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise)ดังที่นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ได้ทบทวนให้ทราบในหนังสือเล่มนี้ พร้อมทั้งตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมที่น่าประทับใจหลายตัวอย่าง

 

ดาวน์โหลดหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ที่