น้อยไปหามาก EP.5 | หันหน้าหาแสงแดด

บนเส้นทางที่แตกต่างหลากหลายนี้ พวกเขาแต่ละคนไม่ได้เดินเพียงลำพัง พวกเขามีเพื่อน เครือข่าย สหวิชาชีพต่างๆ เหล่านี้ ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อคนจำนวน ‘มาก’

น้อยไปหามาก EP.4 | ก่อนไปเป็นผู้ใหญ่

บนเส้นทางที่แตกต่างหลากหลายนี้ พวกเขาแต่ละคนไม่ได้เดินเพียงลำพัง พวกเขามีเพื่อน เครือข่าย สหวิชาชีพต่างๆ เหล่านี้ ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อคนจำนวน ‘มาก’

น้อยไปหามาก EP.2 | แถวนี้…ม.เถื่อน

บนเส้นทางที่แตกต่างหลากหลายนี้ พวกเขาแต่ละคนไม่ได้เดินเพียงลำพัง พวกเขามีเพื่อน เครือข่าย สหวิชาชีพต่างๆ เหล่านี้ ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อคนจำนวน ‘มาก’

น้อยไปหามาก EP.1 | คลิตี้…แม่น้ำหลายสาย

บนเส้นทางที่แตกต่างหลากหลายนี้ พวกเขาแต่ละคนไม่ได้เดินเพียงลำพัง พวกเขามีเพื่อน เครือข่าย สหวิชาชีพต่างๆ เหล่านี้ ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อคนจำนวน ‘มาก’

ระบาดวิทยา: เมื่อนายแพทย์รักษาโรคสถานะบุคคล

พื้นที่แถบนี้ โรคมาลาเรียระบาดมาก” นพ.วรวิทย์ หมายถึงพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก “ยุงก้นปล่องบินจากฝั่งไทยไปฝั่งพม่า บินจากฝั่งพม่ามาฝั่งไทย ยุงก้นปล่องไม่ต้องขอวีซ่าเลยนะ

ขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ 3 และ 4/2559 เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

จากต้นแบบ ‘ธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม’ ในจังหวัดชลบุรีบ้านเกิด กลายเป็นโมเดลจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลในทางปฏิบัติ สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระ เครือข่ายเพื่อนตะวันออก

พึ่งตนเองด้านพลังงาน โจทย์สำคัญของประเทศไทย

นักคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เริ่มต้นจับงานเทคโนโลยีเฝ้าระวังภัยพิบัติ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี (Pattni Bay Watch: PBWatch) สมพร ช่วยอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ความสัมพันธ์สร้างสรรค์ระหว่างแพทย์กับคนไข้

กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดจากการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ และร่างพระราชบัญญัติผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ทำให้ช่องว่างระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการดูจะถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ

1 2