ดร.สมนึก จงมีวศิน

อยากเห็นการพัฒนาประเทศและการพัฒนาสังคมให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เน้นเป้าหมายไปที่การสร้างการเติบโตโดยฟังเสียงคนส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นที่

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นี่คงเรียกได้ว่า “งานแห่งชีวิต” เพราะมันมีจุดเริ่มต้นที่มากระแทกใจให้ขบคิดแล้วเคี่ยวกรำมาตลอดชีวิตจนตกผลึกผนึกแน่นแล้ว

นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย

อยู่กับระบบการเรียนหนังสือแบบท่องจำมาตลอดตั้งแต่จำความได้ จนถึงจบแพทย์ แต่ไม่เคยตั้งใจฟังที่ครูสอนเลย อาศัยอ่านหนังสือเอง และทำอย่างอื่นที่สนใจมากกว่าแทน ได้เปิดกะลาแคบๆของตัวเอง ตอนออกค่ายอาสา

แสงโสม หาญทะเล

นางแสงโสม หาญทะเล ครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เป็นชนพื้นเมืองชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย เกิดและอาศัยที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประเทศไทย

สำนึกรู้ผ่านมายาคติหลังม่านน้ำเงิน

ทั้งหมดเริ่มต้นมาจากการเดินทางมาเรียนหนังสือ อย่างที่ข้าพเจ้าบอกลูกชายก่อนที่จะหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านตอนเช้ามืดในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจุดหมายปลายทางของการเรียนรู้

ความหวังของลำห้วย

เสียงสะท้อนผ่านคำสนทนากับชาวบ้านยังเป็นประจักษ์พยานอีกอย่างหนึ่งว่า ไม่ใช่เฉพาะคนภายนอกเท่านั้นที่ลืมเลือนเรื่องการปนเปื้อนตะกั่ว คนที่นี่ก็เริ่มชาชิน ความทรงจำร่วมเลือนหาย ความสำคัญเรื่องของปากท้อง

การเดินทางสู่ผืนแผ่นดินอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรม ตามรอยประวัติศาสตร์ ถอดรหัสการเมือง

ในวันปฐมนิเทศได้รับฟังเรื่องราวของการก่อเกิด คศน. เห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่พยายามสร้างสิ่งดีๆ ให้กับบ้านเมืองนี้ เห็นพลังในการอยู่ร่วมกันของ คศน.รุ่นพี่

สิ่งที่ได้จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ผมเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ยุ่งเกี่ยวกับการศึกษา การได้มีโอกาสไปเยี่ยมและพูดคุยกับอาจารย์วิเชียร ทำให้ได้เรียนรู้ว่า ปัญหาของระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับประถมไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

1 2 3 4