จากอากาศเป็นกระดาษบนกระดานประชาธิปไตย – ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล


แต่ก่อนนี้ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ถ้านับตามบอร์ดเกมของมูลนิธิ ตอนนั้นเอาเกมเกี่ยวกับการจำลองประชาธิปไตย ไปให้ผู้ใหญ่เล่น ทุกคนจะปฏิเสธ บอก
 ‘ว้ายเกม ไม่เล่นหรอก’

นี่คือเสียงบอกเล่าของ พี่แมรี่ หรือ ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการมูลนิธิฟรีดิชเนามัน ประเทศไทย หนึ่งในองค์กรที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ ที่ทำให้เราสัมผัสสิ่งที่ลอยอยู่บนอากาศให้เป็นกระดาษที่จับต้องได้ อย่างบอร์ดเกม
สถานการณ์ในตอนแรก พี่แมรี่เล่าให้เราฟังว่า

จากห้องเรียน – ณัฐพงศ์ อนุสนธิ์

คุรุ หรือ ครู มีคำแปลที่ตรงกับภาระงานที่ทำทั้งในและนอกราชการ คือ หนัก วันนี้เราได้คุยกับผู้รับภาระนั้น และอีกบทบาทที่น่าสนใจ คือนักเปลี่ยนแปลง

ทิศทางและการมอง : สุวรรณี ยุธานุสรณ์

จากการเริ่มต้นเป็นนักเคลื่อนไหวภาคสังคม สู่สถานนีโทรทัศน์สาธารณะ จนวันนี้ บทบามของ พี่ยุ้ย สุวรรณี ยุธานุสรณ์ เปลี่ยนบทสู่องค์กรที่เต็มไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่งที่พี่ยุ้ยได้บอกเล่าให้กับ Young คศน. และนี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่ Collective Changes จะได้พูดคุยถึงการเดินทางกลับบ้านหลังนี่ที่ชื่อ คศน.

ศาสตร์ นิยาม ประวัติ : ดร.ชาติชาย มุกสง

หลายครั้งเมื่อเรา นึกถึงการค้นคว้า การหาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่นอกเหนือไปจากการเรียบเรียงเป็นตัวอักษรบนหน้าหนังสือ เราคงหนีไม่พ้น การซื้อตั๋วเข้าไปเยี่ยมชม สถานที่ ที่เรียกว่า พิพิธภัณฑ์
หากแต่ครั้งนี้ เราไม่ได้หอบหิ้วเพียงแค่สมุดและปากกา เพื่อมาจดทำรายงานส่ง คุณครู แต่เราชวนอาจารย์ กุ้ง หรือ ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พาเราออกเดินทางเพื่อไปไกลกว่าสิ่งที่เห็น เริ่มจากที่มาของการมีประวัติศาสตร์ อย่างที่เราอ่าน และ จดจำ อย่างในปัจจุบัน