Recent Activity

Get Connected!

Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Pinned

เราลงทุนไปเรียนการทำหัวเชื้อ #ไตรโคเดอร์มา จากทีมงานผอ.เจริญ ผัดยา #ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ถึงเวลาต้องลงมือทำ มีความรู้ต้องหมั่นใช้จะได้กลายเป็นทักษะ
คนทำครั้งแรกสนุกตื่นเต้น ครั้งที่ 2ก็ง่ายขึ้น ยิ่งรู้ว่าคนกินปลอดภัย ยิ่งรู้สึกดี
สร้างสมดุลย์ชีวิต อาชีพ ระบบนิเวศน์ ได้ประโยชน์กันถ้วนหน้า วิน ๆ
เกษตรอินทรีย์มือใหม่ต้องรู้ว่านอกจากเรื่องราคาตกต่ำแล้วปัญหาการทำนาข้าว ยังมีแมลงและเชื้อโรครบกวนทำให้ได้ผลผลิตน้อย ยิ่งนาเคยใช้เคมีที่ใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงยิ่งทำให้ดินเป็นกรดเอื้อให้เชื้อราโรคพืชได้เจริญเติบโต การใช้เชื้อ #ไตรโคเดอร์มา ผสมปุ๋ยหมักป้องกันเชื้อราในดินจึงเป็นอีกทางรอดที่จำเป็นสำหรับเกษตรอินทรีย์ ” ถ้ายังไม่รู้
เชิญมาเรียนกับ #กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลห้วยทราย

Amporn Boontan
1 กันายน 2560