หนังสือ “เสียงของความหวัง”

ความหวังของเราอยากเห็นความยุติธรรม ความสงบให้อยู่ในพื้นที่ สามจังหวัดขายแดนภาคใต้อยากจะให้ผู้คนมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่อยากจะให้หวาดระแวงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ มีอะไรก็ขอให้หันหน้าคุยกัน..

หนังสือ “พัฒนาผู้นำขับเคลื่อนสุขภาวะ”

“ประเทศไทยเครื่องหลุด ขาดคนประกอบเครื่องเร่งเครื่องก็ไม่ได้ ต้องประกอบเครื่องก่อน แต่ไม่ค่อยมีคนอยากทำ โครงการนี้ต้องสร้างตัวคุณค่าให้ชัด ใส่อุดมการณ์ โลกทัศน์ วิธีคิดที่ถูกต้องร่วมกัน จัดให้มีการพัฒนาหลายแบบให้เลือกใช้”

หนังสือ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

แต่ก่อน การดำเนินกิจการด้านสาธารณประโยชน์ มักดำเนินการโดยองค์กรการกุศล ขณะที่การดำเนินการธุรกิจก็มักมุ่งผลกำไรโดยไม่สนใจหรือให้ความสนใจกับผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานทั้งสองลักษณะดูจะทำไปโดยต่างมีเป้าหมายและวิธีการที่แยกจากกัน เสมือน “มุ่งเดินกันคน ละทาง สร้างดาวกันคนละดวง”

ปฏิวัติที่รัสเซียส่งผลกระทบถึงเวียดนาม

ความสำนึกในความเป็นชาติของประชาชนชาวเวียดนาม การร่วมแรงร่วมใจต่อต้านผู้รุกรานด้วยหัวใจที่ไม่ย่อท้อแม้จะตกเป็นรองมากในด้านความทันสมัยของอาวุธในการรบ แต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งของผู้นำ ทหารและความร่วมมืออันเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนทำให้ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาผู้ไม่เคยปราชัยต้องพ่ายแพ้ในที่สุด

THE COMPLETE IDIOT’S GUIDE TO The Vietnam War

สงครามเวียดนามเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมันได้สร้างความเจ็บปวด ความแตกแยกและความขัดข้องใจให้ผู้คน สงครามที่สกปรกและกันกร่อนความรู้สึกของคนไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีและไม่มีใครต้องการจะเป็นทุกข์กับมันอีกต่อไป

มองเวียดนามผ่านสามบุรุษ

คำถามคงอยู่ที่ว่า เราจะใช้เวลาในชีวิตเราอย่างไรเพื่อเพิ่มความสว่างในอุโมงค์ ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นหรือไม่ก็ตาม

The Television War : สงครามโทรทัศน์

สงครามเวียดนามถูกเรียกว่าเป็นสงครามโทรทัศน์เนื่องจากได้นำความหวาดกลัวของสงครามมายังบ้านเรือนของคนอเมริกันอย่างที่ไม่เคยมีมากก่อน

Core Module ที่ 6 : สันติภาพ สันติวิธีและศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์

ความขัดแย้งไม่เพียงเป็นสิ่งธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของการเปลี่ยนแปลง หากผู้นำไม่มีท่าทีที่ถูกต้องและขาดทักษะที่จำเป็นในการเผชิญกับความขัดแย้ง ก็อาจทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรงได้

1 2 3 4 5