ปฏิวัติที่รัสเซียส่งผลกระทบถึงเวียดนาม

ความสำนึกในความเป็นชาติของประชาชนชาวเวียดนาม การร่วมแรงร่วมใจต่อต้านผู้รุกรานด้วยหัวใจที่ไม่ย่อท้อแม้จะตกเป็นรองมากในด้านความทันสมัยของอาวุธในการรบ แต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งของผู้นำ ทหารและความร่วมมืออันเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนทำให้ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาผู้ไม่เคยปราชัยต้องพ่ายแพ้ในที่สุด

THE COMPLETE IDIOT’S GUIDE TO The Vietnam War

สงครามเวียดนามเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมันได้สร้างความเจ็บปวด ความแตกแยกและความขัดข้องใจให้ผู้คน สงครามที่สกปรกและกันกร่อนความรู้สึกของคนไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีและไม่มีใครต้องการจะเป็นทุกข์กับมันอีกต่อไป

มองเวียดนามผ่านสามบุรุษ

คำถามคงอยู่ที่ว่า เราจะใช้เวลาในชีวิตเราอย่างไรเพื่อเพิ่มความสว่างในอุโมงค์ ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นหรือไม่ก็ตาม

The Television War : สงครามโทรทัศน์

สงครามเวียดนามถูกเรียกว่าเป็นสงครามโทรทัศน์เนื่องจากได้นำความหวาดกลัวของสงครามมายังบ้านเรือนของคนอเมริกันอย่างที่ไม่เคยมีมากก่อน

Core Module ที่ 6 : สันติภาพ สันติวิธีและศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์

ความขัดแย้งไม่เพียงเป็นสิ่งธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของการเปลี่ยนแปลง หากผู้นำไม่มีท่าทีที่ถูกต้องและขาดทักษะที่จำเป็นในการเผชิญกับความขัดแย้ง ก็อาจทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรงได้

Core Module ที่ 5 : สื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสารสาธารณะ

การสื่อสารกลายเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสังคม ทักษะการสื่อสารมีความหมายทั้งในแง่ของการรู้จักการสื่อสาร เช่น การสร้างสาร ช่องทางการสื่อ ผู้สื่อและผู้รับ และยังหมายถึงการรู้เท่าทันสื่อที่ทำหน้าที่ชี้นำ

Core Module ที่ 4 : คิดกระบวนระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร

เรามีชีวิตและทำงานอยู่ในโลกที่สิ่งต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนและสัมพันธ์กันในหลากหลายมิติปรากฏการณ์หนึ่งๆ มักสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์อื่นๆ อย่างคาดไม่ถึง

Core Module ที่ 3 : สุนทรียภาพ ศิลปะและทักษะเรื่องเล่า

ผู้นำที่สังคมปรารถนาจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อน มีความอ่อนโยนต่อชีวิตและอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ หากผู้นำที่มีอำนาจเป็นบุคคลที่หยาบกระด้าง ขาดความประณีตในสิ่งที่คิด พูดและทำ

1 2 3 4