ครูในไร่ : อัฐ คงสงค์

พื้นที่การเรียนรู้ : ไม่ใช่ขนาด อาณาบริเวณ ท้องที่ หรือ เนื้อที่ในเชิงกายาภาพ สิ่งที่เป็นหัวใจคือการได้เรียนรู้อะไร จากเหตุการณ์และช่วงเวลา ‘ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา’ ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงห้องเรียน ของเด็กๆเท่านั้น
หากแต่ครูก็ได้เรียนรู้บางอย่างเช่นกัน
ครูท็อป-อัฐ คงสงค์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง หรือ ครูอาสาศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
และเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม โครงการ yong คศน. เล่าให้เราฟัง ถึงการพาตัวเองมาเป็นครูอาสา

ปะผุยุติธรรม : ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง


คนบริสุทธิ์ ก็ตะโกนดีใจ ที่ได้รับการปล่อย
นี่หรือกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ

ประโยคบอกเล่าที่ชี้ชวนเราตั้งคำถาม ในฐานะการเป็นผู้อยู่ร่วมในสังคม จริงที่ว่าเราต่างเฝ้ามองสิ่งที่เราเรียกว่าความยุติธรรม ผ่านข่าวการตัดสินคดี และ เราก็ดีใจกับอิสรภาพ ที่ได้มาหลังจากถูกกล่าวหา และถูกจองจำ ก่อนความจริงที่บริสุทธิ์จะปรากฏ แต่ทว่าก่อนที่จะออกมาสู่อิสรภาพ คนเหล่านี้ได้ถูกริดรอนอิสระที่เคยมี  กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ในแบบประเทศไทยที่ปล่อยให้คนโลกสวยแบบเรารู้สึกดีกับการคืนอิสระนั้น โดยปราศจากการตั้งคำถามถึง เรื่องราวก่อนหน้า

จากอากาศเป็นกระดาษบนกระดานประชาธิปไตย – ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล


แต่ก่อนนี้ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ถ้านับตามบอร์ดเกมของมูลนิธิ ตอนนั้นเอาเกมเกี่ยวกับการจำลองประชาธิปไตย ไปให้ผู้ใหญ่เล่น ทุกคนจะปฏิเสธ บอก
 ‘ว้ายเกม ไม่เล่นหรอก’

นี่คือเสียงบอกเล่าของ พี่แมรี่ หรือ ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการมูลนิธิฟรีดิชเนามัน ประเทศไทย หนึ่งในองค์กรที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือ ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ ที่ทำให้เราสัมผัสสิ่งที่ลอยอยู่บนอากาศให้เป็นกระดาษที่จับต้องได้ อย่างบอร์ดเกม
สถานการณ์ในตอนแรก พี่แมรี่เล่าให้เราฟังว่า

จากห้องเรียน – ณัฐพงศ์ อนุสนธิ์

คุรุ หรือ ครู มีคำแปลที่ตรงกับภาระงานที่ทำทั้งในและนอกราชการ คือ หนัก วันนี้เราได้คุยกับผู้รับภาระนั้น และอีกบทบาทที่น่าสนใจ คือนักเปลี่ยนแปลง

ทิศทางและการมอง : สุวรรณี ยุธานุสรณ์

จากการเริ่มต้นเป็นนักเคลื่อนไหวภาคสังคม สู่สถานนีโทรทัศน์สาธารณะ จนวันนี้ บทบามของ พี่ยุ้ย สุวรรณี ยุธานุสรณ์ เปลี่ยนบทสู่องค์กรที่เต็มไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่งที่พี่ยุ้ยได้บอกเล่าให้กับ Young คศน. และนี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่ Collective Changes จะได้พูดคุยถึงการเดินทางกลับบ้านหลังนี่ที่ชื่อ คศน.

ศาสตร์ นิยาม ประวัติ : ดร.ชาติชาย มุกสง

หลายครั้งเมื่อเรา นึกถึงการค้นคว้า การหาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่นอกเหนือไปจากการเรียบเรียงเป็นตัวอักษรบนหน้าหนังสือ เราคงหนีไม่พ้น การซื้อตั๋วเข้าไปเยี่ยมชม สถานที่ ที่เรียกว่า พิพิธภัณฑ์
หากแต่ครั้งนี้ เราไม่ได้หอบหิ้วเพียงแค่สมุดและปากกา เพื่อมาจดทำรายงานส่ง คุณครู แต่เราชวนอาจารย์ กุ้ง หรือ ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พาเราออกเดินทางเพื่อไปไกลกว่าสิ่งที่เห็น เริ่มจากที่มาของการมีประวัติศาสตร์ อย่างที่เราอ่าน และ จดจำ อย่างในปัจจุบัน 

คุยเรื่องรู้ ไม่รู้ : ดร. อดิศร จันทรสุข

ความรู้คืออะไร ?​   ถามผมว่า ‘ความรู้คืออะไร’ สำหรับผม ผมรู้สึกว่าความหมายของคำมันลื่นไหลมาก ผมเชื่อว่าการตอบในบริบทนี้ ณ ตรงนี้ กับการตอบอีกที่นึงหรือต่างเวลากันก็จะแตกต่างกันออกไปแม้จะเป็นคนๆเดียวกัน ผมเชื่อเรื่องของการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนที่เราจะให้ความหมายกับอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่า” เมื่อเราตั้งคำถาม ที่ดูเหมือนว่าจะตอบได้ไม่ยาก ถ้าอ้างอิงเพียงคำ แล้วกดค้นหาความหมาย หรือเปิดพจนานุกรมดู แต่ทว่า นั่นไม่ใช่คำตอบของ อาจารย์ ดร. อดิศร จันทรสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการรองคณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์บอกกับเราว่า มันคือ คำถามที่กว้างและใหญ่มาก ถ้าจะเอาง่ายก็แค่ไปเปิดพจนานุกรมและดูการให้ความหมายของคำ แต่เราก็พยายามร้องขอให้อาจารย์ขยายความ หรืออธิบายมันอยู่ดี “ความรู้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว และถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการ จากการสนทนา ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากับตัวเองก็ได้ หรือสนทนากับผู้อื่นก็ได้ แล้วค่อยๆสร้าง ไอ้ความเข้าใจตรงนั้นขึ้นมา ในอดีตที่ผ่านมา ความรู้ของเราอาจเป็นประสบการณ์บางอย่าง หรือการถ่ายทอดบางอย่าง แล้วเราค่อยๆเรียบเรียง สื่อสาร เพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจตรงกัน พอถัดมามันอาจเป็นเรื่องของการจดบันทึก ผ่านการจำ ผ่านการเขียน ผ่านการบันทึก บนฝาผนัง แล้วมันก็ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มันก็ถือว่าเป็นความรู้เหมือนกันเพราะมันถูกสอน ถูกส่งต่อให้กับคนอื่น […]

1 2 3 6