พึ่งตนเองด้านพลังงาน โจทย์สำคัญของประเทศไทย

นักคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เริ่มต้นจับงานเทคโนโลยีเฝ้าระวังภัยพิบัติ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี (Pattni Bay Watch: PBWatch) สมพร ช่วยอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ความสัมพันธ์สร้างสรรค์ระหว่างแพทย์กับคนไข้

กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดจากการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ และร่างพระราชบัญญัติผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ทำให้ช่องว่างระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการดูจะถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ: ใจดวงใหญ่ของผู้ชายตัวเล็ก

priority แรกคืองานตรวจคนไข้ บอกลูกน้องว่าวันไหนหมอไม่พอบอกพี่นะ พี่จะช่วยตรวจ priority ถัดมาคืองานข้างนอก เพราะเรากำหนดยาก สังคมเป็นฝ่ายกำหนดวาระให้เรา เราไม่ได้วางแผนเอง

A Lifelong Journey to the Welfare State

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2538 ความรู้ความเข้าใจของสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส์ ยังถือว่ามีน้อย เรียกได้ว่ายุคนั้นแทบไม่มีแนวทางการรักษาที่เป็นรูปธรรม การรักษาด้วยยายังมาไม่ถึงด้วยซ้ำ

ภาสกร จำลองราช นักข่าวชายขอบ

ข้อมูลกว่า 41,200 บทความถูกประมวลสู่หน้าจอด้วยความเร็ว 0.18 วินาที บันทึกในฐานข้อมูลออนไลน์สรุปความได้ว่า เขาเคยเป็นอดีตนักข่าวการเมืองมือรางวัล เครือมติชน

ชายกินแดดผู้หลงรักคณิตศาสตร์

ถ้าผมโยกสวิตช์ตัวนี้ รถคันนี้จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ถ้าโยกตัวนี้จะใช้ไฟจากรถยนต์ ส่วนสวิตช์นี้ใช้เปิดไฟบนหลังคา เวลากลางคืนผมก็สามารถใช้ไฟฟ้าจากรถได้

เฉียดอรหันต์

สมัยเรียนหนังสือชั้นประถม เราเรียนเรื่องพุทธประวัติกันต่อเนื่องหลายปี รู้หมดว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกใคร ประสูติที่ไหน ตรัสรู้ที่ไหน แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่ไหน ปรินิพพานที่ไหน เรียกว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง

1 4 5 6