ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

การสนับสนุน เอื้ออำนวย ประสานงาน เชื่อมโยงเครือข่ายให้เพื่อนๆที่ทำงานเพื่อสังคมเกิด Synergy ในการทำงาน

นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์

นอกจากเราจะทำเรื่องการสงเคราะห์ผู้ป่วยซึ่งยากไร้แล้ว เราอยากทำทุกเรื่องเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน และของบุคลากร รวมถึงเป็นตัวกลางในการผลักดันให้ที่ท่าสองยางเป็นแหล่งเรียนรู้ ”เครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดน”

ธีระ วัชรปราณี

                                                                                  ผมชื่อ ธีระ วัชรปราณี  เมีย 1 ลูก 1 ครับ คุณคือใคร? ผมเป็นคนบ้านนอกเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นครู ในจังหวัดน่านอันแสนห่างไกล ถูกกำหนดให้เป็นแดนสีชมพู ถูกทำให้เกลียดและกลัวคอมมิวนิสต์ ทั้งยังอยู่ต่างอำเภอ […]

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

การสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องฝ่าฟันและใช้เวลายาวนาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ใดที่สำเร็จโดยง่ายและเสร็จสิ้นในระยะเวลาสั้น

ดร.สมนึก จงมีวศิน

อยากเห็นการพัฒนาประเทศและการพัฒนาสังคมให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เน้นเป้าหมายไปที่การสร้างการเติบโตโดยฟังเสียงคนส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นที่

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นี่คงเรียกได้ว่า “งานแห่งชีวิต” เพราะมันมีจุดเริ่มต้นที่มากระแทกใจให้ขบคิดแล้วเคี่ยวกรำมาตลอดชีวิตจนตกผลึกผนึกแน่นแล้ว

นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย

อยู่กับระบบการเรียนหนังสือแบบท่องจำมาตลอดตั้งแต่จำความได้ จนถึงจบแพทย์ แต่ไม่เคยตั้งใจฟังที่ครูสอนเลย อาศัยอ่านหนังสือเอง และทำอย่างอื่นที่สนใจมากกว่าแทน ได้เปิดกะลาแคบๆของตัวเอง ตอนออกค่ายอาสา

แสงโสม หาญทะเล

นางแสงโสม หาญทะเล ครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เป็นชนพื้นเมืองชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย เกิดและอาศัยที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประเทศไทย

1 2 3