Core Module ที่ 1 : วิสัยทัศน์ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต

หน่วยการเรียนรู้แรกนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนผ่านเชิงสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำว่า ต่อจากนี้จะเป็นการออกเดินทางเพื่อแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตอีกครั้ง เป็นการเดินทางบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้และขัดเกลาตนเอง นอกจากกิจกรรมที่ชวนเชิญให้เกิดการทบทวนชีวิต ทบทวนเป้าหมาย และการแสวงหาแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว ยังเน้นการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกันของผู้นำเข้าร่วม โดยให้ถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทาง (Companies) บนเส้นทางแห่งการฝึกฝนตนเอง กิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งในส่วนที่เป็นการสัมมนาปฏิบัติการและการเดินทางไปอินเดียและไต้หวัน โดยถือเอาคติที่ว่า “การเดินทางเป็นอุบายชั้นดีในการปรับวาระจิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง”

การเดินทางเปรียบเสมือนกับการก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากพี่น้อง ผองเพื่อน และจากประสบการณ์จริงในพื้นที่

การเข้าร่วมการเรียนรู้นั้นเปรียบเสมือนการออกเดินทางอีกครั้งของชีวิต เป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้พร้อมยิ่งขึ้นสำหรับภารกิจที่เรามีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบรรลุ ที่สำคัญ เป็นการเดินทางร่วมกันไปกับ “เพื่อนร่วมทาง” ซึ่งพวกเราทุกคนคงเห็นคล้อยกับคำพูดที่ว่า

“If you want to go fast, go alone; If you want to go far, go together.”

เคยได้ยินมาว่า การเดินทางสมัยก่อนที่เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นเครื่อง GPS จะถูกประดิษฐ์ขึ้น ผู้เดินทางจำเป็นต้องรู้จักหมุดหมายชัยภูมิต่างๆ ในแผนที่ให้ดีและก่อนที่จะออกเดินทางร่วมกันนั้น ผู้ร่วมทางจะต้องทำความคุ้นเคยกับเส้นทางในแผนที่และปรับเข็มทิศของทุกคนให้ตรงกัน เพื่อจะได้เดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องและถึงเป้าหมายด้วยกัน

การเดินทางในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการออกสำรวจเพื่อทำความรู้จักกับชัยภูมิและเพื่อปรับเข็มทิศเพื่อการเดินทางของทุกคน ตลอดเส้นทางนี้มีเรื่องราวมากมายให้เรียนรู้

เหมือนที่เคยพูดคุยกับพวกเราไว้ เป้าหมายสำคัญ คือการเรียนรู้ให้ “เห็นกว้าง มองไกล เข้าใจลึกซึ้ง” การเดินทางครั้งนี้จึงมีมากกว่าการไปทัศนศึกษาและมีการบ้านที่ทุกคนต้องช่วยกันค้นคว้าและนำไปแลกเปลี่ยน
หัวข้อการเรียนรู้ที่กำหนดไว้เน้นที่ความหลากหลาย ทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณกรรม ศาสนาสังคม-มานุษยวิทยา และสาธารณสุข บางเรื่องอาจเป็นสิ่งที่บางคนรู้ดีอยู่แล้ว บางเรื่องอาจต้องออกแรงค้นคว้า(โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่มีเอกสารสำหรับศึกษามาให้)

บางเรื่องอาจฝืนความเคยชินไปบ้างและอาจเป็นเรื่องที่ในชีวิตปรกติ หากไม่ได้เข้าร่วมการเรียนรู้ ก็อาจไม่มีโอกาสไปหยิบจับมาศึกษาเลยก็มี

แต่ทุกๆ เรื่องก็ล้วนแต่ช่วยให้การเรียนรู้เชื่อมโยงกัน ให้เรา “เห็นกว้าง มองไกล เข้าใจลึกซึ้ง” มากขึ้น

อยากให้ทุกคนช่วยกันค้นคว้า เตรียมเรื่องราวความรู้มาแบ่งปันเชื่อมต่อกัน โดยจะมีการบอกเล่านำเสนอไปในรถระหว่างการเดินทางหรือในเวลาประชุมพูดคุยและสรุปงาน ซึ่งไม่ได้กำหนดลำดับการนำเสนอแบบตายตัว แต่จะเป็นไปตามธรรมชาติของการเดินทางและสอดคล้องเรื่องราวที่พูดคุยกัน

ขอให้การเดินทางทุกครั้งเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ความจริงใหม่ๆ และเปิดใจของเราทุกคนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง