Core Module ที่ 6 : สันติภาพ สันติวิธีและศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์

ความขัดแย้งไม่เพียงเป็นสิ่งธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของการเปลี่ยนแปลง หากผู้นำไม่มีท่าทีที่ถูกต้องและขาดทักษะที่จำเป็นในการเผชิญกับความขัดแย้ง ก็อาจทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรงได้ ในโลกที่ความขัดแย้งนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับ

การสร้างสันติภาพ การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมเสมอกันเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้นำแห่งอนาคตหน่วยการเรียนรู้นี้เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้สันติภาพและสันติวิธีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้นำการสร้างสรรค์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้หลักหรือ Core Modules เหล่านี้ ไม่ได้เน้นไปที่เทคนิคการบริหารจัดการเท่ากับการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ที่กระตุ้นให้เปิดโลกทัศน์ ให้คิดได้กว้าง มองได้ไกล เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งเพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกหล่อหลอมและหล่อเลี้ยงให้งอกงามขึ้นในตัวบุคคล จนทำให้เขากล้าที่จะคิดต่าง กล้าที่จะฝันไกล และมีแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว อุปสรรคใดๆ ก็ยากที่จะหยุดยั้งเขาเหล่านั้นได้

สันติ สมานฉันท์และความเป็นมนุษย์

อีริค ฮ็อบสบอม (Eric Hobsbawm) นักประวัติศาสตร์นามอุโฆษชาวอังกฤษได้ตีพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์โลกในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นยุคสมัยแห่งความสุดโต่ง (The Age of Extreme) ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง แต่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นนี้ ฮ็อบสบอมเรียกมันว่าเป็นยุคสมัยแห่งความหวาดกลัว ความไม่มั่นคงและความป่าเถื่อน (The age of fear, insecurity and barbarization) มันเป็นยุคที่เราไม่อาจแยกแยะระหว่างภาวะสงครามกับสันติภาพได้ ความขัดแย้งและความรุนแรงกลายเป็นสิ่งที่ขยายตัวไปทุกพื้นที่ของโลก

ฮ็อบบอมเสียชีวิตในปี 2012 เพียงสี่ปีหลังจากหนังสือเล่มสุดท้ายของเขา ที่ชื่อ Globalisation, Democracy and Terrorism ถูกตีพิมพ์ เขาสรุปอย่างสิ้นหวังในหนังสือเล่มนี้ว่า โอกาสที่จะเห็นศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งสันติภาพนั้นเลือนรางยิ่งนัก

เรากำลังอยู่ในยุคสมัยแห่งความขัดแย้งและความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งความขัดแย้งระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับขบวนการต่อต้านอำนาจรัฐ รัฐกับชนกลุ่มต่างๆ ระหว่างกลุ่มหรือชนชั้นทางสังคม ความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ที่แตกต่าง รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างภาคทุนธุรกิจกับภาคชุมชน เราจะมีชีวิตอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงนี้โดยที่ยังมีความหวังและสามารถสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้