‘Dear Organ – Dear KLity’

 

15 ตุลาคม 2559 นี้ ชวนดูหนังตามหา “พื้นที่สุขภาพ” ในพื้นที่ปนเปื้อนตะกั่ว “คลิตี้ โมเดล”

=====

“โอแกน” หรือ ‘โจเซพ กอร์ดอนเรวิต’ เด็กหนุ่มแห่งหมู่บ้านคลิตี้ล่าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี ในหนัง By the River : สายน้ำติดเชื้อ เขาเปิดเรื่องราวให้เราเข้าใจโลกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าลึกไม่มีไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์ สิ่งเดียวที่ผู้คนใช้ดำรงชีพคือการหาปลาในสายน้ำ แต่ปัจจุบันเป็นสายน้ำที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วจากความไม่รับผิดชอบของโรงแต่งแร่ ตั้งแต่เมื่อยี่สิบปีก่อน จนถึงปัจจุบันแร่ตะกั่วก็ยังคงปนเปื้อนอยู่ก้นสายน้ำ หลายคนเสียชีวิต หลายคนประสบปัญหาทางสมอง และร่างกาย และ ทุกคนมีสารตะกั่วปนเปื้อนในเลือด

โอแกนอาศัยอยู่กับแม่สองคน แม่ของโอแกนตาบอด อันเนื่องมาจากใช้น้ำในแหล่งน้ำนั้นล้างหน้า ทำให้โอแกนต้องคอยดูแลแม่หาข้าวหาปลา และทำงานในไร่ข้าวโพด เพื่อหาเงินมาซื้อข้าวมาทาน

ทว่าวันนี้ ‘โอแกน’ ป่วย ไม่มีแรง ไม่สามารถลุกออกไปทำงานได้ทำให้ไม่มีรายรับ และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนั้นต้องใช้เงินทั้งในการเดินทางเข้าเมือง เขากำลังเปิดอีกฉากหนึ่งที่สำคัญคือการ “ตามหาพื้นที่สุขภาพ” ในพื้นที่ปนเปื้อนตะกั่ว

เรื่องราวของ ‘โอแกน’ กลายเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งต้นแสวงหาความร่วมมือในการ “จัดระบบสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงในพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ” ได้อย่างไร นับจากปี 2556 ที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้และชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านคลิตี้ล่าง ทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีด้านสิ่งแวดล้อมคดีแรกในประเทศไทยที่มีคำพิพากษาศาลสูงวางบรรทัดฐานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในเรื่องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้ให้เห็น “จุดอ่อน” ในการแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทย

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เราจึงชวนดูหนัง By the River : สายน้ำติดเชื้อ กันอีกครั้ง เพื่อ (1) ร่วมระดมสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลน้องโอแกน แห่งหมู่บ้านคลิตี้ล่าง และ (2) มากกว่านั้นคือร่วมกันทำความเข้าใจปัญหา ฟื้นฟู และป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษแห่งอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่ไม่ควรซ้ำรอย “คลิตี้ โมเดล”

 

กำหนดการ

= = = =

ชั้น 5 ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

14.00 น. ลงทะเบียนรับบัตรเข้างาน ร่วมสมทบทุนสุขภาพน้องโอแกน

16.00 น. ฉายภาพยนตร์ By The River โดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล

17.30 น. สนทนาหลังฉายภาพยนตร์ การฟื้นฟูสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชนคลิตี้ล่าง

โดย สุรพงษ์ กองจันทึก, สมพร เพ็งค่ำ, นพ.สุเทพ เพชรมาก

กำธร ศรีสุวรรณมาลา, ชลาลัย นาสวนสุวรรณ

ดำเนินรายการโดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล

 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย :

Mobile Lab

Documentary Club

Thai PBS

Bacc : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิ นิติธรรมสิ่งแวดล้อม

คศน : เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย