HOME

{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"10000","speed":"500","fade":"false","design":"prodesign-20","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":"false"}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat...
Read More
{"slides_column":"1","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","speed":"300","rtl":"false","loop":"true","design":"design-14"}
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

คุณคือใคร โดยหน้าที่การงานเป็น “อาจารย์” สอนในมหาวิทยาลัย โดยวิชาชีพตามปริญญาบัตรเป็น “นักกายภาพบำบัด” สรุปรวมๆ เป็น “อาจารย์กายภาพบำบัด” ที่ตั้งใจอยากผลิต “นักกายภาพบำบัดที่สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” เป็นคนตัวเล็กๆ ไม่สูง มีพุงนิดๆ ชอบเรียนรู้และไม่กลัวอุปสรรคในการทำงาน หลายๆ ครั้งเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว เชื่อคนง่าย แต่มักรู้ตัวได้เร็ว บางครั้งก็ทันคนอื่นแต่หลายๆ...
Read More
องค์กรภาคีร่วมก่อตั้ง จำนวน 16 องค์กร
เครือข่าย

องค์กรภาคีร่วมก่อตั้ง จำนวน 16 องค์กร

องค์กรภาคีที่ร่วมก่อตั้ง
Read More
บฤงคพ วรอุไร
คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

บฤงคพ วรอุไร

การทำงานสร้างความเปลี่ยนแปลงควรเรียบง่าย แค่หันหน้าให้ถูกทิศแล้วลงมือทำ เหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยค่อยทำต่อ อะไรทำเองไม่ได้ก็ขอคนอื่นมาทำให้ ออกแรงคนเดียวไม่ไหวก็ชวนคนอื่นมาช่วย ถ้าเดินตรงแล้วชนก็เลี้ยวหลบ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สำเร็จ
Read More