HOME

{"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"10000","speed":"500","fade":"false","design":"prodesign-20","rtl":"false","loop":"true","slider_nav_column":"false"}

ชีวิต เข้าจังหวะ : ศิริพร พรมวงศ์

ว่ากันว่า มีหลายสิ่งที่ช่วยหล่อหลอม คนๆ หนึ่ง ให้ ‘เติบโต’ ขึ้น เป็นตัวตน และ ‘ดนตรี’ เป็นหนึ่งในนั่น หรือกระทั่ง ‘พื้นที่’ ที่ให้เขาได้แสดงฝีมือ ‘เพื่อน’ ที่ร่วมหัวจมท้ายในการทำสิ่งใด สิ่งหนึ่งให้สำเร็จจนเขาสามารถภูมิใจใน ‘ตัวเอง’ แน่นอนคุณผู้อ่านทุกท่าน อาจคุ้นชินกับ ‘เพลงรัก’ แต่วันนี้ คุณจะได้รู้ว่า เพลงมันทำหน้าที่อื่นๆอย่างไร ผ่านชีวิตของ ศิริพร พรมวงศ์ ที่เปรียบเสมือน อัลบั้มเพลง ที่ผ่านมาเพียงแค่หน้า A
Read More
{"slides_column":"1","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","speed":"300","rtl":"false","loop":"true","design":"design-14"}
ร่างเรา – ธรรมชาติ : อัมพร บุญตัน
HILIGHT MOVEMENT NETWORK STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง น้อยไปหามาก

ร่างเรา – ธรรมชาติ : อัมพร บุญตัน

เมื่อไม่นานมานี้ เราเดินทางขึ้นเหนือไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่ง ระหว่างทางไปหมู่บ้านทำให้เราลืมเรื่องหมอกควันอย่างสนิทใจ ด้วยต้นไม้ใหญ่ที่รายล้อมทาง และความเย็นที่แผ่ปกคลุมตลอดทางถึงหมู่บ้าน อัมพร บุญตัน หรือ ต้อม เธอเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ชื่อ เรกิ ศาสตร์แห่งการเยียวยาด้วยธรรมชาติ อีกทั้งยัง เปลี่ยนใบไม้ และมูลสัตว์ ให้เป็นปุ๋ย เธอชวนชาวหมู่บ้านนี้ เปลี่ยนใบไม้แห้งให้เป็นปุ๋ย แทนที่จะเผา เพื่อเป็นอีกส่วนในการลดหมอกควัน เธอเล่าให้เราฟัง
Read More
วิชามนุษย์ :  สุมิตรชัย   หัตถสาร
HILIGHT MOVEMENT STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

วิชามนุษย์ : สุมิตรชัย   หัตถสาร

“ ถ้าตัวคุณโดนคุณจะรู้สึกอย่างไร ” คำถามที่ ใครหลายคนต้องเบือนหน้าแล้วบอกว่าแกคิดมากไปหรือเปล่า อาจารย์ สุมิตรชัย   หัตถสาร หรือ อ.แย้ นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน อาจารย์ แห่งคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โค้ชการต่อสู้ในการเป็นมนุษย์ 
ตั้งคำถามที่ชวนเราคิดเมื่อเราทำอะไรลงไปสักอย่าง เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ใจเขาใจเรา”
Read More
ชีวิต เข้าจังหวะ : ศิริพร พรมวงศ์
HILIGHT KNOWLEDGE MOVEMENT MOVEMENT STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ชีวิต เข้าจังหวะ : ศิริพร พรมวงศ์

ว่ากันว่า มีหลายสิ่งที่ช่วยหล่อหลอม คนๆ หนึ่ง ให้ ‘เติบโต’ ขึ้น เป็นตัวตน และ ‘ดนตรี’ เป็นหนึ่งในนั่น หรือกระทั่ง ‘พื้นที่’ ที่ให้เขาได้แสดงฝีมือ ‘เพื่อน’ ที่ร่วมหัวจมท้ายในการทำสิ่งใด สิ่งหนึ่งให้สำเร็จจนเขาสามารถภูมิใจใน ‘ตัวเอง’ แน่นอนคุณผู้อ่านทุกท่าน อาจคุ้นชินกับ ‘เพลงรัก’ แต่วันนี้ คุณจะได้รู้ว่า เพลงมันทำหน้าที่อื่นๆอย่างไร ผ่านชีวิตของ ศิริพร พรมวงศ์ ที่เปรียบเสมือน อัลบั้มเพลง ที่ผ่านมาเพียงแค่หน้า A
Read More