KNOWLEDGE

ความรู้

THE COMPLETE IDIOT’S GUIDE TO The Vietnam War

สงครามเวียดนามเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมันได้สร้างความเจ็บปวด ความแตกแยกและความขัดข้องใจให้ผู้คน สงครามที่สกปรกและกันกร่อนความรู้สึกของคนไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีและไม่มีใครต้องการจะเป็นทุกข์กับมันอีกต่อไป

ความรู้

มองเวียดนามผ่านสามบุรุษ

คำถามคงอยู่ที่ว่า เราจะใช้เวลาในชีวิตเราอย่างไรเพื่อเพิ่มความสว่างในอุโมงค์ ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นหรือไม่ก็ตาม

ความรู้

The Television War : สงครามโทรทัศน์

สงครามเวียดนามถูกเรียกว่าเป็นสงครามโทรทัศน์เนื่องจากได้นำความหวาดกลัวของสงครามมายังบ้านเรือนของคนอเมริกันอย่างที่ไม่เคยมีมากก่อน

โรงเรียนบันดาลใจ

Core Module ที่ 6 : สันติภาพ สันติวิธีและศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์

ความขัดแย้งไม่เพียงเป็นสิ่งธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของการเปลี่ยนแปลง หากผู้นำไม่มีท่าทีที่ถูกต้องและขาดทักษะที่จำเป็นในการเผชิญกับความขัดแย้ง ก็อาจทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรงได้


1

4
5
6
7
8
9