KNOWLEDGE

โรงเรียนบันดาลใจ

Core Module ที่ 1 : วิสัยทัศน์ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต

หน่วยการเรียนรู้แรกนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนผ่านเชิงสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำว่า ต่อจากนี้จะเป็นการออกเดินทางเพื่อแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตอีกครั้ง เป็นการเดินทางบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้และขัดเกลาตนเอง

โรงเรียนบันดาลใจ

สร้างผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ : Core Modules กับปรัชญาการเรียนรู้

ผมคิดว่า การบ่มเพาะผู้นำ (Leader) แตกต่างไปจากการสร้างนักจัดการ (manager) ตรงที่ นักจัดการนั้นง่ายที่จะกลายเป็นเหมือนหนอนบุ้งที่เห็นภารกิจที่ต้องจัดการอยู่ตรงหน้า ก็ตรงเข้าจัดการไปตามวิธีการที่เคยรู้มา

หนังสือ

หนังสือ “มองมุมหมอบ้านนอก เรื่องเล่าจากเบลเยี่ยม”

การสร้างสรรค์สังคมในหลายกรณีไม่จำเป็นต้องรอการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนจากภาครัฐหรือนโยบายก่อนแต่อย่างใด หลายเรื่องเริ่มได้ที่ตัวเราเอง เมื่อกระแสแห่งการสร้างสรรค์ขยายตัวไปในแนวราบ จากหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดทวีคูณ

KNOWLEDGE

ชายกินแดดผู้หลงรักคณิตศาสตร์

ถ้าผมโยกสวิตช์ตัวนี้ รถคันนี้จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ถ้าโยกตัวนี้จะใช้ไฟจากรถยนต์ ส่วนสวิตช์นี้ใช้เปิดไฟบนหลังคา เวลากลางคืนผมก็สามารถใช้ไฟฟ้าจากรถได้” เจ้าของรถยนต์นิยมแสงแดดคันนี้อธิบาย ก่อนจะย้ำว่า “รถคันนี้ยังไม่สามารถวิ่งด้วยแดด 100 เปอร์เซ็นต์”


1

6
7
8
9