MOVEMENT

STORY OF CHANGE

ทิศทางและการมอง : สุวรรณี ยุธานุสรณ์

จากการเริ่มต้นเป็นนักเคลื่อนไหวภาคสังคม สู่สถานนีโทรทัศน์สาธารณะ จนวันนี้ บทบามของ พี่ยุ้ย สุวรรณี ยุธานุสรณ์ เปลี่ยนบทสู่องค์กรที่เต็มไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่งที่พี่ยุ้ยได้บอกเล่าให้กับ Young คศน. และนี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่ Collective Changes จะได้พูดคุยถึงการเดินทางกลับบ้านหลังนี่ที่ชื่อ คศน.

MOVEMENT STORY OF CHANGE

ศาสตร์ นิยาม ประวัติ : ดร.ชาติชาย มุกสง

หลายครั้งเมื่อเรา นึกถึงการค้นคว้า การหาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่นอกเหนือไปจากการเรียบเรียงเป็นตัวอักษรบนหน้าหนังสือ เราคงหนีไม่พ้น การซื้อตั๋วเข้าไปเยี่ยมชม สถานที่ ที่เรียกว่า พิพิธภัณฑ์
หากแต่ครั้งนี้ เราไม่ได้หอบหิ้วเพียงแค่สมุดและปากกา เพื่อมาจดทำรายงานส่ง คุณครู แต่เราชวนอาจารย์ กุ้ง หรือ ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พาเราออกเดินทางเพื่อไปไกลกว่าสิ่งที่เห็น เริ่มจากที่มาของการมีประวัติศาสตร์ อย่างที่เราอ่าน และ จดจำ อย่างในปัจจุบัน 

MOVEMENT STORY OF CHANGE

คุยเรื่องรู้ ไม่รู้ : ดร. อดิศร จันทรสุข

ความรู้คืออะไร ?​   ถามผมว่า ‘ความรู้คืออะไร’ สำหรับผม ผมรู้สึกว่าความหมายของคำมันลื่นไหลมาก ผมเชื่อว่าการตอบในบริบทนี้ ณ ตรงนี้ กับการตอบอีกที่นึงหรือต่างเวลากันก็จะแตกต่างกันออกไปแม้จะเป็นคนๆเดียวกัน ผมเชื่อเรื่องของการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนที่เราจะให้ความหมายกับอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่า” เมื่อเราตั้งคำถาม ที่ดูเหมือนว่าจะตอบได้ไม่ยาก ถ้าอ้างอิงเพียงคำ แล้วกดค้นหาความหมาย หรือเปิดพจนานุกรมดู แต่ทว่า นั่นไม่ใช่คำตอบของ…

STORY OF CHANGE

ห้องทดลองความจริง : ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย หรือ ฉั่ว นักการละครที่ใช้ละครเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลง  และผู้ก่อตั้งคณะละครมาร็อง ละครของผู้ถูกกดขี่  เคยมีหลายครั้งที่ เรามักจะได้ยินคำว่า ดูละครย้อนดูตัวเอง  เราจึงถามเรื่องการรู้จักตัวเองกับพี่ฉั่ว

1
2
3

33