MOVEMENT

KNOWLEDGE ความรู้

สิ่งที่ไม่มีประมาณ (เครื่องมือฝึกใจให้แข็งแรงสู้ Covid ตอนที่5)

ผู้เขียน : ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ ภาพประกอบ : สวรินทร์ ขวัญทะเล ชื่อ : สิ่งที่ไม่มีประมาณ “คุณไม่เกลียดตัวเองได้ยังไง” “ผมเกลียดตัวเองอยู่แล้ว นานมากด้วย การเกลียดตัวเอง ความรู้สึกผิดไม่ช่วยให้อะไรดขีึ้นเลย มีแต่จะขวางทาง” “ขวางทางอะไร” “การเปลี่ยนแปลงทแี่ท้จริงไง” สิ่งสำคัญของบทสนทนาระหว่างเจสซี่…

KNOWLEDGE ความรู้

Call me Bhavana (เครื่องมือฝึกใจให้แข็งแรงสู้ Covid ตอนที่4)

ผู้เขียน : ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ ภาพประกอบ : ศุภกานต์ จุลละจินดาและ สวรินทร์ ขวัญทะเล ชื่อ : Call me Bhavana ภาวนา หรือ Bhavana ในภาษาไทยแปลว่า การท่องบท…

KNOWLEDGE ความรู้

ความรู้สึกร่วมของการให้และรับ (เครื่องมือฝึกใจให้แข็งแรงสู้ Covid ตอนที่7)

ผู้เขียน : ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ ชื่อ : ความรู้สึกร่วมของการให้และรับ “ผมว่า มันอันตรายนะ ออกไปทำอะไรข้างนอกเนี่ย แต่ถ้าถามว่า จิตอาสาที่นึกถึงตอนนี้คืออะไร ผมนึกถึงหมอ พยาบาล ที่เขาทำงานกันอย่างหนักช่วงนี้” คำตอบจากลุงคนขับรถแท็กซี่ เมื่อฉันถามเขาว่า ถ้านึกถึงงานจิตอาสาช่วงโควิด จะนึกถึงอะไร ฉันเห็นด้วยกับลุงนะ…

KNOWLEDGE ความรู้

ความคิดสร้างสรรค์ทำงานยังไง (เครื่องมือฝึกใจให้แข็งแรงสู้ COVID ตอนที่3)

ผู้เขียน : ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ ชื่อ : ความคิดสร้างสรรค์ทำงานยังไง การปลดล็อกศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้ด้วย การหาประสบการณ์ใหม่ให้ตนเอง การไม่กลัวความล้มเหลว และการคิดสิ่งต่าง ๆ ให้ลึกขึ้นกว่าเดิม วิธีการสามข้อนี้ คือการตกผลึกจากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ในสารคดีเรื่อง The Creative Brain โดยด็อกเตอร์…

1
2
3

37