Amporn Boontan

Amporn Boontan cover photo
Amporn Boontan avatar
Amporn Boontan
Pinned

เราลงทุนไปเรียนการทำหัวเชื้อ #ไตรโคเดอร์มา จากทีมงานผอ.เจริญ ผัดยา #ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ถึงเวลาต้องลงมือทำ มีความรู้ต้องหมั่นใช้จะได้กลายเป็นทักษะ
คนทำครั้งแรกสนุกตื่นเต้น ครั้งที่ 2ก็ง่ายขึ้น… Read more