กัลยาณมิตรของชีวิต

ในช่วงชีวิตของคนเรา คงมีหลายครั้งที่เราต้องการความช่วยเหลือ คงมีอีกหลายครั้งที่เราคิดแก้ปัญหาอย่างไรก็คิดไม่ออก บางทีคิดออกแต่ไม่แน่ใจว่า เราคิดกับมันรอบคอบหรือไม่ มันใช่ทางออกที่ควรจะเป็นหรือไม่ และอีกหลายครั้งที่เราคิดอย่างถ้วนถี่แล้ว