เพื่อนร่วม ‘โรค’: เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล

ทั้ง 2 กระทรวงทำงานคัดง้างกันเอง เป้าหมายการทำงานและความเชื่อก็ต่างกันสิ้นเชิง กระทรวงสาธารณสุขต้องการให้คนมีสุขภาพดี แต่กระทรวงพาณิชย์เน้นเรื่องการค้า ส่งเสริมแบบไหนก็ได้ให้ประเทศมีกำไรมากๆ รวมถึงให้มีการจดสิทธิบัตรเยอะๆ

Make Impossible, Possible

ทุกแวดวงทั้งราชการและธุรกิจ มีการพัฒนาบุคลากร เมื่อทำงานไประยะหนึ่ง 10 ปีหลังมีการผสมผสานหลักสูตรของราชการที่เปิดรับ นักธุรกิจเอกชนเข้าไปร่วมศึกษาอบรมด้วย และมีหลายสถาบันเปิดหลักสูตรกันมากมาย