ดร.สมนึก จงมีวศิน

อยากเห็นการพัฒนาประเทศและการพัฒนาสังคมให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เน้นเป้าหมายไปที่การสร้างการเติบโตโดยฟังเสียงคนส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นที่