ภาพอันพร่าเลือนของอนาคตผู้นำ (ไทย)

หากเราบอกว่าทุกคนควรเป็นผู้นำ อาจเหมือนเป็นการผลักภาระไปให้ทุกคนหรือไม่ ขณะที่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ผมกำลังรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญในปัจจุบัน เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้เลยว่า อะไรคือเรื่องที่สำคัญ มันเป็นสถานการณ์ที่มีทั้งความซับซ้อน สับสนอลหม่าน ไม่แน่ไม่นอน เปลี่ยนแปลงเร็ว

มุมมองต่อ คศน.

การสร้างผู้นำตามโครงการของ คศน. ย่อมไม่ใช่การสอน (Teaching) หรือการฝึกอบรม (Training) แต่คือการให้การศึกษา (Education) ไม่ใช่การสอน เพราะการสอนไม่ว่าจะสอนให้รู้ สอนให้เชื่อ หรือสอนจนเชื่อและลงมือทำ