สุวรรณี ยุธานุสรณ์

การใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งในแวดวง คศน และเพื่อนกลุ่มอื่นๆ

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

นี่คงเรียกได้ว่า “งานแห่งชีวิต” เพราะมันมีจุดเริ่มต้นที่มากระแทกใจให้ขบคิดแล้วเคี่ยวกรำมาตลอดชีวิตจนตกผลึกผนึกแน่นแล้ว