นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย

อยู่กับระบบการเรียนหนังสือแบบท่องจำมาตลอดตั้งแต่จำความได้ จนถึงจบแพทย์ แต่ไม่เคยตั้งใจฟังที่ครูสอนเลย อาศัยอ่านหนังสือเอง และทำอย่างอื่นที่สนใจมากกว่าแทน ได้เปิดกะลาแคบๆของตัวเอง ตอนออกค่ายอาสา