พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร

เมนถ่อและพี่น้อง คศน. เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจสำคัญ สำหรับความมุ่งมั่นที่จะทำตามอุดมการณ์แม้จะเหนื่อยยาก ทำให้รู้สึกว่า เราไม่ได้บ้าอยู่คนเดียว