ความหวังของลำห้วย

เสียงสะท้อนผ่านคำสนทนากับชาวบ้านยังเป็นประจักษ์พยานอีกอย่างหนึ่งว่า ไม่ใช่เฉพาะคนภายนอกเท่านั้นที่ลืมเลือนเรื่องการปนเปื้อนตะกั่ว คนที่นี่ก็เริ่มชาชิน ความทรงจำร่วมเลือนหาย ความสำคัญเรื่องของปากท้อง

‘Dear Organ – Dear KLity’

“โอแกน” หรือ ‘โจเซพ กอร์ดอนเรวิต’ เด็กหนุ่มแห่งหมู่บ้านคลิตี้ล่าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี ในหนัง By the River : สายน้ำติดเชื้อ เขาเปิดเรื่องราวให้เราเข้าใจโลกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าลึก