“คลิตี้” หมู่บ้านสารตะกั่ว

“คลิตี้ สายธาร สารตะกั่ว” เป็นภาพลักษณ์ที่สร้างตราบาปให้ชุมชนปกากะญอที่แสนสงบในหลืบเขาแห่งพงไพรของทุ่งใหญ่นเรศวร เขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 14 ปีที่ผ่านมาหลังจากตกเป็นข่าวว่าชาวบ้านและสัตว์ป่าเริ่มเจ็บป่วยล้มตาย

มองมุมใหม่กับโจทย์ฟื้นฟูชุมชนเปื้อนพิษ

การพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปจนขาดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

น้อยไปหามาก EP.1 | คลิตี้…แม่น้ำหลายสาย

บนเส้นทางที่แตกต่างหลากหลายนี้ พวกเขาแต่ละคนไม่ได้เดินเพียงลำพัง พวกเขามีเพื่อน เครือข่าย สหวิชาชีพต่างๆ เหล่านี้ ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อคนจำนวน ‘มาก’