สำนึกรู้ผ่านมายาคติหลังม่านน้ำเงิน

ทั้งหมดเริ่มต้นมาจากการเดินทางมาเรียนหนังสือ อย่างที่ข้าพเจ้าบอกลูกชายก่อนที่จะหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านตอนเช้ามืดในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจุดหมายปลายทางของการเรียนรู้

‘เดินทางสู่การเรียนรู้ดินแดน ผองเพื่อน และตัวเรา’

การเดินทางสู่ภาคอีสานในครั้งนี้ช่วยให้ฉันได้มองอีสานในอีกมุมหนึ่ง และทำให้ฉันพบว่าฉันนั้นช่างไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเมืองอีสานเอาเสียเลย ฉันจึงเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติม