อาวุธทางปัญญาเพื่อทำงานชุมชน : เครื่องมือเจ็ดชิ้น

จากประสบการณ์ตรงในการทำงานของผู้เขียน โดยมากจะเป็นเนื้องานในชุมชนกับชาวบ้านทั้งที่เป็นคนไทยพื้นราบและพี่น้องชาวไทยภูเขา เครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานในชุมชนอาศัยตำราแบบครูพักลักจำเสียเป็นส่วนใหญ่