‘เดินทางสู่การเรียนรู้ดินแดน ผองเพื่อน และตัวเรา’

การเดินทางสู่ภาคอีสานในครั้งนี้ช่วยให้ฉันได้มองอีสานในอีกมุมหนึ่ง และทำให้ฉันพบว่าฉันนั้นช่างไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเมืองอีสานเอาเสียเลย ฉันจึงเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติม