มองโลกกว้างแบบ “ก๋วย มะขามป้อม”

เพราะติดภารกิจการงานอันหลีกเลี่ยงมิได้จึงทำให้ผมพลาดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องนพลักษณ์ ในเรื่องการเรียนรู้ตัวตน เมื่อเริ่มเปิดโมดูล ถึงแม้จะเคยเข้าร่วม workshop เรื่องนี้มาแล้วสองครั้ง แต่ก็ถือว่าพลาดโอกาสอันดีในการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆคศน.