หนังสือ “มองมุมหมอบ้านนอก เรื่องเล่าจากเบลเยี่ยม”

การสร้างสรรค์สังคมในหลายกรณีไม่จำเป็นต้องรอการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนจากภาครัฐหรือนโยบายก่อนแต่อย่างใด หลายเรื่องเริ่มได้ที่ตัวเราเอง เมื่อกระแสแห่งการสร้างสรรค์ขยายตัวไปในแนวราบ จากหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดทวีคูณ

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ: ใจดวงใหญ่ของผู้ชายตัวเล็ก

priority แรกคืองานตรวจคนไข้ บอกลูกน้องว่าวันไหนหมอไม่พอบอกพี่นะ พี่จะช่วยตรวจ priority ถัดมาคืองานข้างนอก เพราะเรากำหนดยาก สังคมเป็นฝ่ายกำหนดวาระให้เรา เราไม่ได้วางแผนเอง