เดินทางสู่อีสาน ปฐมบทเส้นทางแห่งการเรียนรู้

มิตรภาพที่มีให้กันของผู้นำแต่ละท่านต่อกลุ่ม มีมากมายอย่างล้นเหลือ แม้ว่าจะมาจากหลายๆ ที่หลายๆ สังคม และเป็นการเดินทางร่วมกันเป็นครั้งแรก ในด้านการผสานความรู้ทุกคนช่วยกันออกความเห็นในประเด็นต่าง ๆ