เบิกบาน และตื่นรู้ กับย่างก้าวแรกบนขอบคมขวาน

นอกจากจะเป็นการเดินทางไปอีสานครั้งแรกแล้ว บทความนี้ยังเป็นการเขียนบันทึกบอกเล่าความรู้สึก และเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกด้วย คิดอยู่หลายวันว่าเราจะเขียนมันอย่างไร….สุดท้ายเมื่อถึงกำหนดต้องส่ง วางมือบนแป้นพิมพ์ บอกตัวเองว่า เอาล่ะ..เราจะเขียนบอกเล่าความรู้สึก