สุมิตรชัย หัตถสาร

แม้ว่าจะเป็นฝันที่อยู่ไกล และไม่ง่ายที่จะไปถึง แต่ก็จะเดินหน้าทำไปเรื่อยๆ ทำไม่หยุด ทำจากสิ่งเล็กๆ พื้นที่เล็กๆ จากองค์กรเล็กๆ ค่อยๆ ขยายความคิด ขยายเครือข่าย ขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ สักวันเมื่อสภาพสังคมพร้อม หรือบริบทของสังคมมันเอื้อ ความฝันก็อาจกลายเป็นความจริงได้

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

การสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องฝ่าฟันและใช้เวลายาวนาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ใดที่สำเร็จโดยง่ายและเสร็จสิ้นในระยะเวลาสั้น