ต้นสายปลายเหตุบนแผ่นดินอีสาน

ประโยคสั้นๆ แต่ก็ทำให้ผมเริ่มหันกลับมาทบทวนการตัดสินใจใหม่ คิดไปคิดมาหลายตลบก็ได้คำตอบว่า “ครั้งแรกสำคัญเสมอ” ถ้าพลาดจากครั้งแรกก็มักจะมีเงื่อนไขโน่นนี่ ทำให้ไม่มีครั้งที่ 2 อีก