สร้างผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ : Core Modules กับปรัชญาการเรียนรู้

ผมคิดว่า การบ่มเพาะผู้นำ (Leader) แตกต่างไปจากการสร้างนักจัดการ (manager) ตรงที่ นักจัดการนั้นง่ายที่จะกลายเป็นเหมือนหนอนบุ้งที่เห็นภารกิจที่ต้องจัดการอยู่ตรงหน้า ก็ตรงเข้าจัดการไปตามวิธีการที่เคยรู้มา