“สุดยอด Core Module และสุดยอดครูที่ทุ่มเท”

“มอบแด่ครู ผู้ให้ มาตลอด มอบแด่ครู ผู้คลอด Core Module ด้วยซาบซึ้ง ประทับใจ ในท่านครู ครูผู้รู้ ครูผู้เร่ง เมล็ดพันธ์ หว่านความคิด ให้ศิษย์