The Television War : สงครามโทรทัศน์

สงครามเวียดนามถูกเรียกว่าเป็นสงครามโทรทัศน์เนื่องจากได้นำความหวาดกลัวของสงครามมายังบ้านเรือนของคนอเมริกันอย่างที่ไม่เคยมีมากก่อน