THE COMPLETE IDIOT’S GUIDE TO The Vietnam War

สงครามเวียดนามเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมันได้สร้างความเจ็บปวด ความแตกแยกและความขัดข้องใจให้ผู้คน สงครามที่สกปรกและกันกร่อนความรู้สึกของคนไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีและไม่มีใครต้องการจะเป็นทุกข์กับมันอีกต่อไป