นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

การสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องฝ่าฟันและใช้เวลายาวนาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ใดที่สำเร็จโดยง่ายและเสร็จสิ้นในระยะเวลาสั้น