“ผู้นำ” ที่ผมอยากเห็น

โครงการ คศน. น่าจะมีความหมายแตกต่างกันในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องแต่ละคน ดังนั้นข้อเขียนนี้จึงไม่มีจุดมุ่งหมายจะบอกว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จุดมุ่งหมายคือ ต้องการเผยความในใจ