แสงโสม หาญทะเล

นางแสงโสม หาญทะเล ครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เป็นชนพื้นเมืองชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย เกิดและอาศัยที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประเทศไทย