ดร.สมนึก จงมีวศิน

อยากเห็นการพัฒนาประเทศและการพัฒนาสังคมให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เน้นเป้าหมายไปที่การสร้างการเติบโตโดยฟังเสียงคนส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นที่

ขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ 3 และ 4/2559 เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

จากต้นแบบ ‘ธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม’ ในจังหวัดชลบุรีบ้านเกิด กลายเป็นโมเดลจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลในทางปฏิบัติ สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการอิสระ เครือข่ายเพื่อนตะวันออก