นับ 0 ถึง 10

0 คือ ชื่อของ Core Module แรกที่พวกเรา คศน.3 ได้เรียนรู้และสัมผัส ”Orienting the map, Orienting the mind” ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนใน สองรุ่นแรก ปรับเข็มทิศ แผนที่ชีวิตการทำงาน และปรับจิต ของพวกเราทุกคน